Korea - Version : 10.24

Skill Order

  • W
  • Q
  • E
  Pick Rate 45.43%
  Win Rate 57.34%
  • Q
  • W
  • E
  Pick Rate 35.04%
  Win Rate 66.37%
  • W
  • E
  • Q
  Pick Rate 10.85%
  Win Rate 45.71%
  • Q
  • E
  • W
  Pick Rate 7.44%
  Win Rate 60.42%
  • E
  • Q
  • W
  Pick Rate 1.09%
  Win Rate 71.43%
 • All
Skill Pick Rate Win Rate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E Q W W W R W Q Heightened SensesW Q R Q Blinding AssaultQ E E
20.93% 135 54.81%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E W Q W W R W Q Heightened SensesW Q R Q Blinding AssaultQ E E
10.39% 67 59.70%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Q E W W W R W Q Heightened SensesW Q R Q Blinding AssaultQ E E
2.33% 15 60.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
W E Q W W R W Q Heightened SensesW Q R Q Blinding AssaultQ E E
1.55% 10 30.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Q W E W W R W Q Heightened SensesW Q R Q Blinding AssaultQ E E
0.93% 6 66.67%