Korea - Version : 11.01

Skill Order

  • W
  • Q
  • E
  Pick Rate 49.31%
  Win Rate 62.33%
  • Q
  • W
  • E
  Pick Rate 35.78%
  Win Rate 69.87%
  • W
  • E
  • Q
  Pick Rate 7.57%
  Win Rate 54.55%
  • Q
  • E
  • W
  Pick Rate 5.73%
  Win Rate 64.00%
  • E
  • Q
  • W
  Pick Rate 1.61%
  Win Rate 85.71%
 • All
Skill Pick Rate Win Rate
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E Q W W W R W Q Heightened SensesW Q R Q Blinding AssaultQ E E
23.62% 103 66.99%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E W Q W W R W Q Heightened SensesW Q R Q Blinding AssaultQ E E
13.76% 60 65.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Q E W W W R W Q Heightened SensesW Q R Q Blinding AssaultQ E E
2.29% 10 60.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E Q W Q Q R W W W Heightened SensesW R Q Blinding AssaultQ E E
0.92% 4 50.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Q W E W W R W Q Heightened SensesW Q R Q Blinding AssaultQ E E
0.92% 4 50.00%